פיננסים

לאור סביבת ריבית נמוכה בה אנו חיים כבר תקופה ארוכה, עולה צורך משמעותי במציאת פתרונות חכמים ויעילים לניהול הכסף שלכםבשנים האחרונות אנחנו עדים לנסיקה במחירי הדירות ולריבית נמוכה מאוד בפיקדונות בבנקים ומצב זה ייצר חשיבות מכרעת על בחירת המכשיר הפיננסי בו ננהל את החסכונות שהצטברו וכיצד נוכל לעקוב אחריו ולוודא שהכסף מנוהל בצורה נכונה.

תוכניות החיסכון  השונות הינן כלי רב ערך בניהול פיננסי תקין ,למעשה ללא חסכונות יהיה בלתי אפשרי לממש את יעדינו ואף להתנהל כלכלית בצורה נכונה.
לאור השינויים שעבר שוק ההון בישראל בשנים האחרונות התפתחו מס' מוצרים אשר יכולים להועיל לכל משק בית וביניהםניהול תיק ניירות ערך ופוליסת חסכון והשקעה.
פוליסת השקעהמהווה ניהול תיק קבוצתי חוץבנקאי אשר מכיל מס' רב של יתרונות לא מבוטלים, המוצר אינו נמצא בתודעה של הרבה מהלקוחות הפוטנציאליים בעיקר בשל העובד שבנקים אינם משווקים מוצרים אלו.

פוליסה זו דומה בניהולה לזו של קופת גמל ולכן מונה בתוכה מס' רב של יתרונות כגון:

•תיק מניות ואגרות חוב עם פיזור רחב מאוד של ני"ע בארץ ובחו"ל.
ניהול דינמי אקטיבי ושוטף במסגרת תיק קבוצתי.
• 
אין קיזוז אקטיבי של מס ריווחי הון בעת קנייה ומכירה של ניירות (מס נדחה לפדיון).
שינוי מסלולי השקעה ללא עמלות קניה ומכירה.
ללא דמי משמרת או עלות "נחבאת" כלשהי.
הגנה מלאה של משרד האוצר במעמד פוליסה על הכסף המושקע (עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים).
יכולת השקעה בנכסים בלתיסחירים (נדל"ן מניב, הלוואות וכו') בדומה לקופתגמל.
הטבות במס ריווחי הון מגיל פרישה (עשוי להגיע עד 16,000 ₪ לשנת מס).
• 
הכסף אינו "יושב" בחברה אלא רק מנוהל על ידה בנאמנות.

סגירת תפריט