ביטוחי חיים

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מתלווה לעסקאות רכישת נדל״ן וכולל  ביטוח חיים וביטוח מבנה, ביטוח החיים נועד להחזר תשלום המשכנתא, במקרה שאחד הלווים נפטר.
ביטוח המבנה נועד לשמר את ערך הנכס שעבורו נלקחה המשכנתא במקרה של פגיעה ממשית בנכס.

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הינו ביטוח המעניק לך פיצוי תשלום חודשי, כתחליף למשכורת,איננו יכולים לצפות מתי ומאיזו סיבה נוכל לאבד את היכולת שלנו להשתכרלכן חשוב להגן על בני המשפחה מפני אובדן ההכנסה.

נכויות

נכות הנגמרת כתוצאה מתאונה, במקרה כזה המבוטח זכאי לפיצוי כספי חד פעמי. היכול לסייע לך ולמשפחתך לשאת בהוצאות הנגרמות כתוצאה מהנכות.

ביטוח חיים 

ביטוח חיים ביטוח המקנה פיצוי כספי למשפחתו של מבוטח במקרה פטירה.
המטרה של ביטוח מסוג זה הינה לספק הגנה למשפחתו של המבוטח הנפגעת כתוצאה מאובדן יקריהם מכל סיבה שהיא ולהבטיח את תפקודם הכלכלי גם לאחר המקרה. 

סגירת תפריט